MÅNDAG 29 NOVEMBER 2021


Miljösmart fordonstvätt med mobil lösning - Foto/källa: Lidköpings kommun

Miljösmart fordonstvätt med mobil lösning i Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har precis genomfört en upphandling om fordonsvård och nu har företaget som vann upphandlingen kommit på plats och börjat sitt arbete.

- Serviceförvaltningen fortsätter att vidta åtgärder för att upphandla tjänster och stödja näringslivet säger Karl Wiktorsson (S), ordförande i Servicenämnden. Tidigare har kommunen själv tvättat och städat fordonen som används i arbetet.

Miljösmart fordonstvätt med mobil lösning

- Det är inte en traditionell bilvårdsleverantör med tvättanläggning som upphandlats berättar Björn Stomberg, fordonsstrateg på Lidköpings kommun. Det är en miljösmart fordonstvätt med mobil lösning där tvättarna görs direkt i den verksamhet där fordonen finns.

Tvättprocessen bygger på ånga och använder endast omkring två liter vatten per tvätt. Smutsen på fordonet löses upp av ångan och fångas upp i en trasa. Det blir inget spill på platsen där tvätten utförs. All smuts hamnar i trasan. I upphandlingen kravställde kommunen också hur och på vilket sätt trasorna tvättas och återanvänds.

Hållbart perspektiv - ekonomiskt, ekologiskt och socialt

- Lidköping är en kommun i framkant på många områden. Så vitt vi känner till använder fyra andra kommuner i Sverige en liknande lösning. Enligt kommunens hållbarhetsprogram ska Lidköpings kommun ha ett hållbart perspektiv såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den nya mobila fordonstvätten innehåller allt detta. En miljöaspekt är den lilla mängden vatten som krävs för att tvätta bilen. Vi blir också av med onödiga utsläpp för resor vars enda syfte är att tvätta och städa bilen. Ekonomiskt bedömer vi att kommunen kommer spara både restid och pengar på detta säger Anders Salegård, områdeschef Service.

- Något vi också tryckte mycket på i upphandlingen var att det ska finnas ett socialt hållbart ansvarstagande och en vilja att verka tillsammans med kommunens egen verksamhet. Daglig verksamhet tvättade tidigare en del av kommunens bilar och det fortsätter de med. I upphandlingen beskrevs också hur arbetet ska ske parallellt med vår egen verksamhet för de som behöver, att vi ska samarbeta när det till exempel gäller praktikplatser samt ha en kommunikation med Utbildning & Arbetsmarknad och Social Välfärd avslutar Anders Salegård.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun