MÅNDAG 29 NOVEMBER 2021


Slussport, Göta kanal, vinterarbete - Foto: Oscar Lüren

Beslut om mer pengar till Göta kanal

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i statsbudgeten. För Göta kanal betyder det ytterligare 82,6 miljoner till bevarandet av Sveriges längsta upplevelseområde.

Det har hunnit gå sex år sedan det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 inleddes. Från början planerades för renoveringar i fem år, men längs vägen har nya behov visat sig. AB Göta kanalbolags ägare, svenska staten, har beslutat att satsa ytterligare 82,6 miljoner på renoveringen av det historiska byggnadsverket.

– Mycket positiva nyheter för svensk besöksnäring där Göta kanal är en av de stora motorerna, säger Johan Andersson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Östergötland.

–Att det investeras i och utmed Göta kanal har inte bara betydelse för turistnäringen. Betydande investeringar görs också i kommunerna utmed kanalen. I min hemstad Motala har kanalbolaget investerat närmare 50 miljoner sedan 2017.

Investerar för kommande 200 år

– I och med detta är det nu klart att de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes kan slutföras. De renoveringar vi gör nu ska säkra kanalen för kommande generationer, säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag. 2022 blir därmed det sista riktiga året i Göta kanal 2.0 även om vissa av projekten inte kommer att vara helt klara förrän våren 2024,.

–Men även denna vinter pågår stora och spännande projekt längs Göta kanal. Det är så pass stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 3 maj 2022, avslutar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

Återstående projekt Göta kanal 2.0
  • Strandskoning Godhögen-Norrkvarn
  • Vågbrytare i Vänern,
  • Norrqvarn slussanläggning
  • Kajrenovering Mem
  • Pirar i sjön Viken
Populärt turistmål

Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Internationellt välkänd med fler än 3 miljoner besökare årligen. Göta kanal associeras med allt från en lugn båtsemester och klassiska filmer, till ett exotiskt resmål för utländska besökare och researrangörer.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag