SÖNDAG 28 NOVEMBER 2021


Foto/källa: Kolmården

Visenten "Knock" från Kolmården utsläppt i det vilda

- ett samarbete mellan europeiska djurparker och WWF

Visenttjuren Knock föddes på Kolmården 2018 och flyttades i mars i år till en park i Berlin där han bildade en ny flock med visenter från andra europeiska parker. Nu har visentflocken släppts ut i en nationalpark i Azerbajdzjan, ett område där arten en gång levde fritt innan den sista vilda visenten sköts på 1920-talet. Det europeiska utplaceringsprojektet, där Kolmården deltar, är ett samarbete mellan europeiska djurparker och WWF för att återinföra visenten i det vilda.

Visenten, eller den europeiska bison, är Europas största landlevande däggdjur. Den levde fritt i området runt Kaukasusbergen fram till 1920-talet, då de sista vilda visenterna dog ut till följd av jakt och förstörda naturområden. Alla visenter som finns idag härstammar från djurparker eller privata ägare. Kolmårdens visenter ingår därför i ett europeiskt bevarandeprojekt, där visenttjuren Knock i mars i år skickades iväg som ett led i ett utplaceringsprojekt för att återinföra visenten i Europa.

Knock föddes i juni 2018 på Kolmården. Den 24 mars flyttade han till Tierpark i Berlin där han introducerades för andra visenter från olika europeiska djurparker. Nu har flocken äntligen släppts ut i ett acklimatiseringsområde på ca 300 hektar där de får anpassa sig till sin nya omgivning. Våren 2022 kommer flocken släppas fria i ett område på över 40 000 hektar i Kaukasusområdet i Azerbajdzjan. Det blir den andra flocken att släppas ut i det vilda i det här området, ett utplaceringsprojekt som blir ett viktigt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen.

– Det är otroligt glädjande att Knock och hans nya flock äntligen har släppts ut i nationalparken. Kolmårdens djurvårdare Michael Hepher har varit med på plats och det ska bli jättespännande att få höra honom berätta om upplevelsen när han kommer hem. Det här är ett europeiskt samarbete för att återinföra visenten i det vilda och det känns väldigt viktigt att vi kan vara med och bidra till artens överlevnad, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.

Kolmården har tidigare placerat ut visenter, addaxantiloper, berguvar och myskoxar inom ramen för bevarandeprojekt för respektive art.

Fakta om visentenDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Kolmården