FREDAG 26 NOVEMBER 2021


Foto från Pixabay

Gemensam jakt på vildsvin i Lidköping

Lördagen den 27 november anordnar LRF i Lidköping och Lidköpingskretsen av Svenska Jägareförbundet en gemensam vildsvinsjakt i kommunen.

Tanken är att alla jaktlag i Lidköpings kommun skall gå ut samtidigt för att tillsammans försöka göra en avskjutning på vildsvinen som sprider sig till allt större områden i kommunen.

Förutom att vildsvinen åsamkar stora skador på grödor och är inblandade i trafikolyckor så är man rädd för att få in den afrikanska svinpesten i landet och då finns det stor risk för att även tamsvinen blir drabbade.