ONSDAG 24 NOVEMBER 2021

Förbättring av stig i Stenbrottet

Den stig som går runt sjön i Stenbrottet på Kinnekulle har med åren blivit allt mer nedsliten då mängden besökare hela tiden har ökat.

För dom som inte har så lätt att ta sig fram har det varit en utmaning att navigera sig fram bland alla kantiga stenar som finns i stor mängd utefter hela stigen.

Men nu ser det ut att bli en ändring på detta, idag var det en lastbil där och körde på rejält med grus på stigen, samma material som finns på övriga stigar och vägar runt Stenbrottet. När detta material väl satt sig så kommer det att bli hård och bra yta som gör det betydligt mer lättframkomligt runt sjön.