TORSDAG 18 NOVEMBER 2021


Flygbild över Kartåsen tagen 2018 - Foto/källa: Lidköpings kommun

Arbetet med att expandera Kartåsens industri- och handelsområde har startat

De första etapperna av nya gator har påbörjats på den nya delen av området, mot sydöst. Två nya gator med gång- och cykelvägar är under byggnation, Dumpersgatan och Traversgatan.

Dagvattenåtgärder planeras och genomförs i etapper. Samtidigt planeras det även för en förbättrad gång- och cykelförbindning till och från Kartåsen.

Under nästa år kommer byggnation av en ny gång- och cykeltunnel under Gamla Götenevägen påbörjas, med en ny länk fram till Änghagen.

Tidigare i år blev även en ny in- och utfart i norra delen, Truckgatan, till området klar. Nya in- och utfarter i den södra delen kommer att byggas av Trafikverket. Arbetet är högt prioriterat men ännu inte tidsatt.

Det finns gott om intressenter och i dagsläget har följande företag reserverat mark på Kartåsen: Jula, LidBil, Biltjänst och HRM Bil AB. På mark- och exploateringsenheten planeras för hur företagen placeras inom området så att det ska bli smidigt för både för framtida kunder och transporter.

De första tomterna beräknas vara byggklara våren 2022. Infrastrukturarbetet kommer att pågå i flera år.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun