TISDAG 16 NOVEMBER 2021

Överenskommelse mellan Skövde kommun och Lotus Hotel Group

Partierna i Skövde kommun, hälsar de nya ägarna av Billingehus, Lotus Hotel Group, varmt välkomna till Skövde. Partierna har slutit en överenskommelse med Lotus Hotel Group som ska beslutas på kommunfullmäktige den 13 dec.

Vi föreslår att annullera samarbetsavtalet. Båda parter är positiva till att fortsätta utveckla Billingen och för det behövs ingen formaliserad samverkan. Den fortsätta utvecklingen av området ska ske genom samverkan med alla verksamma aktörer på Billingen.

Bolagets fordran på Skövde kommun efter den tidigare fastighetsförsäljningen om 45 miljoner kronor kvarstår.

Skövde kommun har ställt följande krav för att fordran ska utbetalas: Hotellet ska vara helrenoverat, både interiört som exteriört och kongresshallen ska byggas med god kvalitet och med ett estetiskt uttryck i linje med det första förslaget som presenterades av förra ägaren innan fordran betalas ut.

Vi är överens om det och att numerären av sittande ändras till 750 och att reversen förlängs till den sista december 2025.

Destination Billingen har sedan 2015 utvecklats väldigt positivt och flera nya aktörer har etablerat sig i området. Nu ser vi väldigt positivt på framtiden där vi ska samverka med alla aktörer i området för att ta nästa steg för Billingen.

Alla partier i Skövde kommun genom
Katarina JonssonDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Skövde kommun