FREDAG 12 NOVEMBER 2021

Nytt nationellt program på Gymnasiesärskolan från läsåret 2022/2023

Nästa höst startar Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet i Lidköping ett nytt nationellt program - Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Mer praktiskt inriktade studier

- Vi är mycket nöjda att vi nu kan erbjuda ett program till de elever som önskar arbeta praktiskt inne och ute med fastighetsskötsel och skötsel av utemiljöer. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation lockar nationellt både kvinnliga och manliga elever. Vi på Gymnasiesärskolan vill alltid erbjuda ett brett programutbud som motsvarar elevernas önskemål. I och med att vi startar Programmet för fastighet, anläggning och byggnation kan vi erbjuda de program som både nationellt och regionalt är mest efterfrågade säger Niklas Holmkvist, rektor på Gymnasiesärskolan.

Goda möjligheter till arbete

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet har redan idag flera bra kontakter med APL-platser. Ansvarig lärare på programmet Hans Henriksen menar att det finns goda möjligheter till arbete eller sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Under utbildningen får eleverna också kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Eleverna får också kunskaper om miljö, material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Övriga program på Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet är Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för hotell, restaurang och bageri samt individuellt program.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun