ONSDAG 10 NOVEMBER 2021


Nya yrkesutbildningar inom grön omställning har skapat stort intresse på Dacapo Mariestad - Foto/källa: Mariestads kommun

Stort intresse för Dacapo Mariestads nya gröna utbildningar

I somras beviljades Dacapo Mariestad två nya yrkeshögskoleutbildningar med fokus på ekosystembaserad planering för grön omställning. När distansutbildningarna startar måndagen den 15 november är båda klasserna fyllda med totalt 49 studerande.

Det har varit högt tryck under ansökningsperioden. Vi är väldigt glada att vi lyckats träffa så rätt med vårt nya utbud, säger Nathalie Werjefelt, utbildningsledare på Dacapo Mariestad.

Riktar sig till yrkesverksamma

De korta utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma inom offentliga organisationer som arbetar med miljö- och planeringsfrågor. Utbildningarna tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 15 som handlar om att skydda biologisk mångfald och integrera ekosystem i lokal förvaltning. Bevara och återskapa natur ger kunskaper om hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen. Att tillvarata trädens nytta i staden ger kunskaper inom trädets ekologi, monetära värderingsmetoder och miljölagar.

Att trycket har varit så högt tror Nathalie Werjefelt beror på både frågorna och flexibiliteten i studieformen.

Frågorna ligger rätt i tiden och vi har möjliggjort distansutbildningar med flexibel studieform och takt. Det gör att du kan kombinera studierna med en hel- eller deltidstjänst.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun