FREDAG 5 NOVEMBER 2021

Götene kommun går med i Avfall och Återvinning Skaraborg

Götene, Essunga, Grästorp och Vara kommuner ansluter vid årsskiftet till kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). I samband med att förbundet utökas till 13 skaraborgskommuner byter de även namn till Avfall och Återvinning Skaraborg.

Kommunfullmäktige i samtliga nya medlemskommuner har under 2021 beslutat att ansöka om medlemskap i AÖS från 1 januari 2022 och därmed föra över det kommunala renhållningsansvaret till förbundet.

Det finns fördelar i att driva avfallsverksamheten gemensamt. Framför allt handlar det om att säkra en hållbar avfallshantering för framtiden med lagändringar om skärpta återvinningskrav som en del av EU:s avfallsdirektiv.

Genom att samorganisera avfallsverksamheten kan kommunernas gemensamma resurser bidra till ökad kompetens, service, teknikutveckling, kommunikation och hållbarhetsinsatser. Syftet med kommunalförbundet är att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering i Skaraborg.

Vi ser fram emot att förbundet växer med fyra nya medlemskommuner. Kommande förändringar och krav inom avfallssektorn och den cirkulära ekonomin talar starkt för ett större förbund och det är viktigt att gemensamt kunna möta förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter för invånarna", säger Martin Odenö, ordförande i AÖS.

Kommunalförbundet byter namn

När Essunga, Grästorp, Götene och Vara blir medlemmar byter förbundet namn till Avfall och Återvinning Skaraborg.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun