ONSDAG 3 NOVEMBER 2021


Bild av munzelminka från Pixabay

Höjd risk för fågelinfluensa – skyddsnivån höjs i södra Sverige

Jordbruksverket höjer skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar.

Jordbruksverket idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

Det innebär skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats

Allmänna hygienregler
  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland