LÖRDAG 30 OKTOBER 2021

Halloween kontra Alla helgons dag

Det verkar ibland finnas oklarheter när det gäller firandet av Halloween och Alla helgons dag, vilken dag är det man skall man tända ljus på gravarna och när är det dags för bus eller godis, här kommer en förklaring.

Halloween firas alltid den 31 oktober och är en relativt ny företeelse i vårt land, men det finns omnämnt i Sverige redan under 1950- och 1960-talen. I början av 1990-talet gjordes en del ansträngningar för att lansera Halloween i Sverige, och försäljningen av halloweensaker ökade kraftigt under de kommande åren.

Men det var inte förrän 1997 som firandet på allvar började uppmärksammas och in på 2000-talet ökade firandet allt mer och mer i Sverige. Försäljningen av Halloween relaterade tillbehör omsätter miljardbelopp i landet årligen och nu kan väl halloweenfirandet i Sverige anses som väl etablerat.

Halloween kan ha sitt ursprung så långt tillbaka som hos kelternas under förkristen tid, en högtid som de firade på de brittiska öarna var Samhain, då uppmärksammade de sina döda och tände eldar och klädde ut sig för att skrämma bort onda andar. En tradition var även att de som var ute hade med sig ljusförsedda rovor med utskurna ansikten (Jack O’ Lanterns) kanske var det just härifrån vi fick dagens utskurna och ljusförsedda pumpaansikten som är ett kännetecken för Halloween.

Halloweenfirandet i USA kan spåras tillbaka till 1800-talet och till de irländare som emigrerade dit och tog med tog sina traditioner. Men fram till hur dagens Halloweenfirande ser ut så har det fått influenser inte bara de forna kelterna utan från många andra håll och allt har vävts samman till hur vi firar Halloween idag. Dagens Halloweenfirandet i Sverige med spökkostymer och trick-or-treat (bus eller godis) är helt klart inspirerat av firandet i USA och andra länder.

På engelska kallas även Halloween för "All Hallows Eve" eller "All Saints Eve" och det är nog här vi kan spåra förväxlingen med vårt eget firande av "Alla helgons dag". Engelskans "hallowed" kan översättas med helig eller helgad, "eve" är en förkortning av "evening" - afton och "saint" betyder ju helgon och därmed har vi ju alla ingredienser som behövs för en förväxling. "All Hallows Eve" blir då typ "All helgade afton" och "All Saints Eve" blir "Alla helgons afton" och det är nog inte så svårt att förstå att det kan förväxlas med Allhelgonahelgen eller Alla helgons dag.

Allhelgonadagen - Alla helgons dag - Alla själars dag

Det kristna firandet i Sverige ser ut på detta sätt:

Allhelgonadagen
Svensk högtid som inte är rörlig utan infaller alltid den 1 november. (För att komplicera detta lite mer så hette denna dag fram till 1953 "Alla helgons dag" men då plötsligt blev en dag två och "Alla helgons dag" flyttades till en lördag och blev allmän helgdag, den 1 november bytte samtidigt namn till Allhelgonadagen).

Allhelgonahelgen
Den består av två dagar – alla helgons dag och alla själars dag

Alla helgons dag
Infaller alltid en lördag mellan 31 oktober och 6 november (2021 infaller den på lördag den 6 november). Det är denna dag som blivit tradition att man besöker gravar och tänder ljus.

Alla själars dag
Firas alltid dagen efter Alla helgons dag

Detta är mitt eget försök till att bringa lite klarhet i firandet av Halloween och Allhelgonahelgen och som slutkläm kan nämnas att det inte finns någon dag som heter "alla helgons afton" eller "allhelgonaafton" i vårt land.

Källor: Wikipedia, Svenska Kyrkan.