MÅNDAG 25 OKTOBER 2021

SMHI förnyar vädervarningarna

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

De förnyade vädervarningarna är baserade på de konsekvenser som ett visst väder kan innebära. Även en gul varning betyder att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig. Observera att gul varning inte motsvaras av tidigare klass 1, orange av klass 2 och så vidare.

I det förnyade systemet blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Varningsnivå sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område. Tröskelvärden och riskfaktorer är regionalt anpassade.

Varning för översvämning är en nyhet i det förnyade varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå. I det här fallet handlar det om den förväntade påverkan på byggnader, vägar, järnvägar eller samhällsfunktioner intill vattendrag och sjöar.

Läs hela pressmeddelandet från SMHI här


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SMHI