TORSDAG 21 OKTOBER 2021

Den årliga fototräffen hade affärer på Kinnekulle som tema

Söndagen den 17 oktober genomförde Kinnekulle hembygdsförening sin årliga fototräff i Medelplana bygdegård med fokus på affärer.

Det var ett 100-tal personer som besökte bygdegården. Bilder på affärsverksamhet och personer från i huvudsak socknarna Österplana, Västerplana, Medelplana och Hällekis, fanns uppsatta på väggarna i bygdegårdens samlingssal. Ett stort antal föremål från forna tiders handelsbodar fanns att beskåda. En cykel för varutransporter var uppställd på scenen.

I Västerplana och i Trolmen fanns Klassons affär, affärsinnehavaren var Joseph Natanael Klasson. Hans barnbarn Dan Klasson och Annette Flyckt besökte fototräffen, och de överlämnade ett fotoalbum till föreningen för kopiering.

På långborden låg material från de olika socknarna utlagda, både foton och skrifter som med stort intresse studerades av besökarna. Fototräffen är en mötesplats där många gamla vänner träffas och berättar gemensamma minnen. Här finns också möjlighet för besökarna att lämna eller låna ut bilder som kan läggas till föreningens bildarkiv.

Kaffe och nygräddade våfflor serverades. Lotteri med kaffevinster.

/Birgitta Gärdefors