TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021

Götene kommun – Sveriges 5:e bästa friluftskommun 2021

Av 207 kommuner som i år är med i Naturvårdsverkets undersökning ”Sveriges friluftskommun” klättrade Götene kommun från en 25:plats (2020) till en 5:e plats och har tillsammans med Tjörn och Trollhättan utsetts till årets friluftskommun 2021 i Västra Götaland.

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning.

Årets friluftskommun i Västra Götaland

Götene kommun med Kinnekulle som riksintresse för friluftsliv har fantastiska förutsättningar för friluftsliv och naturturism.

Det ligger ett långsiktigt och strukturerat arbete med friluftslivoch tvärsektoriellt samarbete bakom Götenes placering i rankingen.

Om rankingen

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun