TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021


Bild av Hebi B. från Pixabay

Klart med ny lag om böter för nedskräpning

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lag om ändring i miljöbalken som innebär att det blir straffbart att slänga till exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken.

Riksdagen beslutade den 22 september 2021 i enlighet med regeringens proposition 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning. Regeringen har nu fattat beslut att utfärda lagen som träder i kraft den 1 januari 2022.

- Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten. Därför är jag glad att den nya lagen nu kommer på plats, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Den nya lagen innebär att straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse införs, genom ändringar i miljöbalken. Det blir straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning.

Straffet för ringa nedskräpningsförseelse kommer vara 800 kr i penningböter.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Miljödepartementet