TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021

Tidigare beslut om rivning av delar av Hällesäter upphävt - möjlig försäljning på gång

Sedan Kullebarn lämnade sina lokaler i Hällesäter så har byggnaden stått tom, Götene kommun lyckades inte sälja den så det togs ett beslut om rivning, detta beslut har nu upphävts.

Efter det tidigare rivningsbeslutet kontaktade Hällekis Folketshusförening kommunen i avsikt att undersöka om man kunde få köpa fastigheten. Kommunen valde då att pausa en eventuell rivning tills dess att föreningen fattat ett beslut.

I augusti tog Hällekis Folketshusförening beslut om att lämna in ett bud om att få köpa fastigheten och ett förslag till köpekontrakt upprättades.

På senaste mötet godkände kommunstyrelsen att ett köpekontrakt upprättas mellan Götene kommun och Hällekis Folketshusförening om försäljning av byggnad på Hönsäter 5:18 till summan 1 krona.