ONSDAG 29 SEPTEMBER 2021


Foto/källa: Cementa

Efter godkänt lagförslag: Detta krävs nu för att undvika cementbrist

Idag antog riksdagen lagförslaget som möjliggör för regeringen att ge ett tillfälligt tillstånd till kalkstensbrytning i undantagsfall. Det betyder att regeringen nu har möjlighet att godkänna ansökan om ett akut treårigt kalkstensbrytningstillstånd som Cementa skickade in den 21 september, och som är nödvändigt för att i närtid undvika en omfattande cementbrist i Sverige.

– Det är positivt att riksdagen nu godkänt lagförslaget. Om ett kortsiktigt tillstånd ges av regeringen får Cementa mer tid att bryta ut den kalksten som finns kvar inom tidigare tillståndsgivet område. Det ger oss förutsättningar att upprätthålla leveranserna av inhemsk cement i Sverige under en period samtidigt som vi arbetar med en ny ansökan för ett längre tillstånd, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

För att cementbrist inte ska uppstå i Sverige behövs en korrekt men skyndsam prövning och att tillstånd till fortsatt brytning i Slite kan meddelas i mitten av november.

– Risken för cementbrist är dock fortfarande betydande. Även om Cementa beviljas tillstånd så finns det risk för överklagandeprocesser som kan stoppa brytningen och därmed leda till akut cementbrist i Sverige, säger Karin Comstedt Webb.

Det befintliga tillståndet löper ut den 31 oktober 2021, och cirka fyra veckor därefter kommer flertalet cementsorter ha tagit slut.

Produktions- och leveransmöjligheterna ser ut enligt följande:

Cementa kommer att bygga upp ett så stort lager av krossad kalksten i Slite som är möjligt av utrymmesskäl, och därmed kunna förse cementproduktionen med råmaterial i knappt 2 veckor efter den 31 oktober.

När i tiden bristen på olika cementsorter uppstår, avgörs av hur mycket som idag lagras i silor vid de lokala depåerna i kombination med hur mycket som tas ut under denna period, beroende på byggtakten. Från månadsskiftet november/december beräknas cementen ta slut.

Om Cementa tvingas stoppa brytning och krossning av kalksten i Slite och därefter startar upp den igen så tar det cirka 14 dagar innan cementen har tillverkats, skeppats till depå och levererats vidare ut till kunderna. För att undvika störningar i cementförsörjningen så måste Cementa alltså ha fått klartecken att fortsätta kalkstensbrytningen senast den 15 november.

Lösningen med försörjning av kalksten från Nordkalk kommer endast kunna täcka en begränsad andel av behovet under den närmaste tiden, och förutsätter myndighetsgodkännande.

Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden. Ett treårigt tillstånd skapar en flexibilitet och ger rimliga förutsättningar att kombinera egen kalksten med extern kalksten för att säkerställa god kvalitet på slutprodukten, kunna hålla nere intensiteten i lastbilstransporterna från Nordkalk till Slite samt ha tid för nödvändiga myndighetsgodkännanden av ny stenhantering. Meddelas tillstånd för en treårsperiod så minskar risken för cementbrist de kommande åren betydligt.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Cementa