TISDAG 28 SEPTEMBER 2021


Bild av Gerd Altmann från Pixabay

VGR lägesrapport: Fortsatt minskning av fall med covid-19 i Västra Götaland – ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka

För andra veckan i rad minskar antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. För vecka 38 konstaterades 787 nya fall, det är en minskning med 45 procent jämfört med veckan dessförinnan. – Nedgången syns över hela Västra Götaland och i alla åldrar, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Antalet bekräftade fall minskar för andra veckan i rad, men det är för tidigt i nuläget att dra några slutsatser om det kommer fortsätta minska under kommande veckor, menar Thomas Wahlberg.

– I morgon 29 september försvinner många av de allmänna råd för att minska smittspridning som vi haft under en lång tid. Det allra viktigaste nu är att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, det är den viktigaste åtgärden för att smittspridningen fortsatt ska minska, säger Thomas Wahlberg.

Ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka med covid-19

Inom sjukhusen i Västra Götalandsregionen är antalet patienter som behöver vård för covid-19 relativt oförändrat jämfört med förra veckan. Liksom tidigare är ovaccinerade patienter helt dominerande.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen