MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2021


photo credit: HMN - Creative Commons License - Källa: WIKIMEDIA

Kommunfullmäktige har beslutat om Skövde flygplats

Skövde kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget om att lägga ner Skövde flygplats. Beslutet innebär att flygplatsen läggs ner och att marken ställs om till industrimark i syfte att kunna erbjuda den till större etableringar.

— Det här innebär att Skövde nu är med och konkurrerar om större etableringar som kan innebära tusentals nya arbetstillfällen och en möjlighet för våra befintliga industrier att kunna utvecklas långsiktigt, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget kom initialt frånkommunstyrelsens arbetsutskott och därefter gick det igenom i kommunstyrelsen den 6 september. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att det nu har passerat samtliga beslutsinstanser. Beslutet ska nu vinna laga kraft. Därefter kan en genomförandeprocess påbörjas.

— Vi har stor respekt för att detta kommer att påverka dem som arbetar och bedriver verksamhet vid flygplatsen och kommunen kommer att ge det stöd som är möjligt under den här processen. Vi ser värdet i flygplatsen, men vi står just nu i ett läge där vi måste värdera utvecklingsmöjligheter högre och därmed fatta detta beslut, säger Katarina Jonsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skövde kommun