FREDAG 24 SEPTEMBER 2021


Traditionella metoder passar bäst i känsliga områden - Foto/källa: AB Göta kanalbolag

Hästkrafter gör jobbet

I Söderköping börjar man bli van med att det byggs vid Göta kanal, främst under vintertid. Nu har det blivit dags för den sista sträckan, Slussen-Klevbrinken i Söderköping att återfå sin ursprungliga kanalprofil och funktion.

Precis som tidigare år innebär det att kanalens ursprungliga profil återställs och att sträckan får nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Majoriteten av arbetena kommer utföras vintersäsongen 2021-2022 när kanalen är helt stängd för båttrafik. Arbetet med att förbereda för tillfälliga byggvägar är dock redan igång.

–På grund av områdets känsliga karaktär och begränsade utrymme så sker all avverkning till fots och utdragningen sker med häst, berättar Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

I dialog med kommunekolog och representant från Länsstyrelsen har träd i området märkts ut i följande kategorier:

Avverkas: Träd som ansetts avverkningsbara för att förbättra för bakomvarande träd, för att fallrisk föreligger eller för att trädet står i kanalen.
Stammas upp: Förbättrande åtgärder på träd.
Högstubbe: Dött träd som från nu verkar för insekter och fåglar.

Kommunen kommer även avverka en hel del av den invasiva arten Svarttall.

Om Göta kanal 2.0

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra. Det är de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

Projektet är en förutsättning för att Göta kanalbolag ska kunna fortsätta svara upp mot uppdraget att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket. Renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 innebär att stora delar av den ursprungliga kanalkonstruktionen ska renoveras. Arbetet kommer inte att påverka båttrafiken och farleden hålls öppen som vanligt under sommarhalvåret.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag