TORSDAG 23 SEPTEMBER 2021


Foto/källa: Götene kommun

Götene på topp tio i landet i undersökning om företagsklimat

Rankingen för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och Götene tar ett rejält kliv i årets mätning. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. 2021 hamnar Götene på plats nio av landets 290 kommuner.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Götene tar ett rejält kliv i årets ranking. Det högsta resultat som kommunen uppmätt sedan undersökningen startade 2001. Den högsta rankingplaceringen i Skaraborg och på nionde plats i sverige. Totalt sett förbättrar sig Götene på 11 av 15 delfrågor, där kommunens service och bemötande står för den största ökningen.

Man måste imponeras av Götene! Kommunen arbetar bra tillsammans med det lokala näringslivet för att stärka förutsättningarna. Vilket också leder till etableringar och en positiv utveckling", säger Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Vi jobbar aktivt med insatser för att stärka företagsklimatet och resultatet av mätningen är en av flera pusselbitar för att följa upp insatserna. För oss är det viktigt att lyssna in för att få en bild av vad företagen tycker är centralt för utveckling här i Götene.

Vi har under våren även genomfört ett antal djupintervjuer med företag i Götene för att få en fördjupad bild av vad företagen anser om kommunens utveckling och företagens framtidstankar i vår kommun.

Vi är glada och stolta över att näringslivet märker att det finns en vilja från oss i kommunen att bidra till att det ska vara enkelt att driva företag just här.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun