TISDAG 21 SEPTEMBER 2021

Färjan Lina blir monument i Töreboda

Inne i Töreboda kan gång- och cykeltrafikanter under sommarsäsongen ta den lilla rep dragna färja Lina över Göta kanal för att transportera sig från östra och västra sidan, en färd på bara 20-25 sekunder.

Nu har kommunstyrelsen i Töreboda beslutat att den gamla färjan Lina, som är tagen ur drift, skall rustas upp för att bli ett monument och placeras på en ställning av limträ vid järnvägsundergången där kommunvapnet nu finns, i närheten av resecentrum.

Anledningen till detta är att öka kännedomen om färjan för allmänhet och turister och som ett trevligt inslag i Töreboda. Det finns även planer på att sätta belysning på området.

Färjan har med åren blivit en turistattraktion och används ofta av cyklister och besökare till fots utmed kanalen.

Under vintersäsongen ersätts färjan med en liten bro som går över kanalen.