FREDAG 17 SEPTEMBER 2021


Bild från planprogrammet för omvandlingen av Mariesjö - Foto/källa: Okidoki Arkitekter

Ytterligare ett steg mot Skövde Science City/Mariesjö

Genom en överenskommelse om förvärv av en central fastighet i Mariesjö tas nu ytterligare steg för att skapa förutsättningar för genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City/Mariesjö.

Fastigheten Mariesjö 7 ligger inom området för stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City/Mariesjö och utgörs idag av en järnvägsterminal. Mariesjö kommer att få en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen och bättre länka samman Skövdes stadsdelar. Den aktuella fastigheten är den mest väsentliga i området eftersom den utgör en tiondel av projektytan och den är strategiskt placerad mitt i.

— Vi ser det här som ett stort steg i rätt riktning och är glada för den överenskommelse vi har nått tillsammans, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde. Vi satsar stort på att ta Skövde in i framtiden med rätt förutsättningar och omvandlingen av Mariesjö är avgörande för det. Tillsammans har vi hittat lösningar som möjliggör det arbetet att fortsätta framåt.

Fastigheten kommer att användas till byggnader med bostäder och lokaler, gator och rekreationsytor.

Byte av exploaterbar mark

Skövde kommun och Arne Lorentzon AB byter exploaterbar mark genom att kommunen förvärvar Mariesjö 7 och Lorentzon förvärvar delar av fastigheterna Skövde 5:111 med flera i Södra Stallsiken och del av fastigheten Våmb 30:15 i Karlsro. Förvärvet sker genom Skövde kommuns helägda moderbolag.

— Det här upplägget ger också möjligheten för redan befintliga verksamheter i Skövde att expandera vilket bidrar till utvecklingen, vilket vi ser som positivt, säger Katarina Jonsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skövde kommun