TORSDAG 16 SEPTEMBER 2021

Liljestenar i Kinne-Kleva skall få skyddstak

De liljestenar som står vid kyrkogårdsmuren vid Kinne-Kleva kyrka utsätts ständigt för vädrets olika skiftningar. en påverkan som över tid sliter hårt på dessa historiskt värdefulla objekt.

Nu har Församlingsrådet i Husaby beslutat att satsa 50 000 kr ur en fond för att flytta in en av liljestenarna i Kinne-Kleva kyrka.

De övriga liljestenarna som finns vid Kinne-Kleva kyrka skall man bygga ett skyddande tak till.