ONSDAG 15 SEPTEMBER 2021


Foto av FRANK MERIÑO från Pexels

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning men gott om vaccin

Smittspridningen fortsätter att öka i Västra Götaland – totalt 1 843 nya fall under vecka 36 innebär en ökning med 34 procent. Sjukvården ser fortsatt att många ovaccinerade personer blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt finns det gott om vaccin och lediga tider att boka.

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har ökat stadigt de senaste två månaderna. Trenden fortsatte även förra veckan, då det konstaterades totalt 1 843 nya fall. En tredjedel av dem är i åldersgruppen 10–19 år.

– Pandemin är inte över, den pågår för fullt. Smittspridningen ökar och främst bland de yngre. Det gäller fortfarande att vi måste hålla avstånd till varandra, vi måste vara försiktiga när vi umgås. Och framför allt – alla som kan vaccinera sig måste se till att göra det. Vänta inte. Det bästa tillfället är nu, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Torsdag 16 september kommer Smittskydd Västra Götalands veckorapport med antal fall per kommun under vecka 36.

Fortsatt ansträngd sjukvård

Pandemin innebär fortfarande en stor belastning på den redan ansträngda vården i Västra Götaland. Idag, den 15 september kl. 10:00, fanns totalt 63 inneliggande patienter med covid-19 på Västra Götalandsregionens sjukhus. Tio av dem var så allvarligt sjuka att de behövde vård på intensivvårdsavdelning.

– Det är nästan uteslutande ovaccinerade som blir allvarligt sjuka. Det är extremt tydligt och nu är det avgörande att fler vaccinerar sig. Både för sin egen skull och andras. Ju fler som blir sjuka desto större blir påverkan på andra vårdbehov som måste prioriteras ned, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn.

Vaccination

Förra veckan nåddes en milstolpe i Västra Götaland då antalet givna vaccindoser mot covid-19 passerade två miljoner. Men de senaste veckorna har det gått långsammare framåt trots att det finns gott om vaccin och lediga tider.

– Många verkar tro att de inte behöver vaccinera sig. Men så är det verkligen inte. Alla som kan behöver vaccinera sig för att skydda sig själva mot svår sjukdom och död. Och fler måste vaccinera sig för att vi som befolkning ska få ett gemensamt skydd mot covid-19, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Torsdag 16 september kommer uppdaterad statistik för vaccinationsgraden i Västra Götaland till och med vecka 36. Fram till och med vecka 35 hade 65 procent av invånare över 16 år fått två doser vaccin och 80 procent hade fått en dos.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen