ONSDAG 15 SEPTEMBER 2021


Foto: Ruth Nocke

WSP framtidssäkrar slussarna i Trollhätte kanal

Slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och deras tekniska livslängd är snart passerad. För att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och även utvecklas har WSP fått i uppdrag att utreda och projektera nya slussar i kanalen.

– De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens och framtidens behov av godstrafik. Vissa industrier i området kring Vänern är helt beroende av sjöfarten som dessutom är viktig ur miljösynpunkt då det innebär en minskad andel transporter via lastbil. Nya slussar kommer även gynna båtturismen och den lokala turistnäringen, säger Per Friberg, anbudsansvarig, WSP.

Trollhätte kanal sträcker sig mellan Vänersborg och Göteborg och är cirka 82 kilometer lång. Det finns sex slussar på sträckan - en i Brinkebergskulle, fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. Slussarna kompenserar för de 44 meters nivåskillnad som råder mellan Vänern och Kattegatt. Projektet Trollhätte kanal omfattar byggnation av nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. WSPs uppdrag innefattar dels utredning och projektering, tillståndsansökan och upprättande av förfrågningsunderlag, och dels även möjlighet att bistå beställaren i byggnationen av de nya slussanläggningarna. Infrastruktur såsom vägar, broar med mera i anslutning till anläggningarna ingår även det i projektet.

Slussarna och Trollhätte kanal är helt avgörande för en rad industrier i området, och då det inte finns möjlighet till ersättningstrafik kommer fartygen fortsätta att trafikera de befintliga slussarna under projektets genomförande.

– Det här är ett unikt, prestigefyllt och mycket avancerat uppdrag som vi är väldigt glada att ta oss an. Som det internationella bolag WSP är, besitter vi stark lokal kompetens och närvaro, samtidigt som vi kan erbjuda vår kund internationell spetskompetens och erfarenhet inom vissa områden, vilket innebär att vi kommer få användning av en stor del av vår samlade expertis i detta tekniskt utmanande projekt, säger Per Friberg.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: WSP