TISDAG 14 SEPTEMBER 2021

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

- Tack vare förslaget så kommer Sveriges 2,5 miljoner pollenallergiker få tillgång till tillförlitliga pollenprognoser. Det är viktigt eftersom det kan underlätta både att planera sin vardag och medicinering men också för forskningen på området, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Prognoser och data från pollenövervakningen används även för forsknings- och kliniska ändamål, till exempel vid läkemedelsprövningar. Medlen kommer att användas till en nationell pollenövervakning baserad på upp 20–25 mätstationer i hela landet. Långsiktigt bedöms åtgärden att vara kostnadseffektiv då till exempel sjukskrivningar på grund av pollenallergi kan undvikas.

- Tillförlitliga pollenprognoser är en samhällsviktig verksamhet. Att som allergiker kunna ha tillgång till tillförlitliga prognoser ska inte vara avgörande av var du bor, därför tar regeringen nu ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och samordning av pollenprognoser i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kulturdepartementet