TISDAG 14 SEPTEMBER 2021

Viltolyckorna ökar kraftigt i Västra Götaland

Viltolyckorna har ökat i Västra Götalands län sedan början av 2010-talet – och hittills har 2021 varit mer olycksdrabbat än 2020.

Under de närmaste månaderna kan vi räkna med omkring 30 olyckor per dag i länet. Det visar försäkringsbolaget Ifs genomgång av olycksdata från de senaste tio åren.

Under januari till augusti har det rapporterats sammanlagt 6 141 viltolyckor i Västra Götalands län. Det är 506 fler än i fjol (+9 procent). Länet följer därmed utvecklingen i landet. Antalet olyckor har ökat jämfört med år 2020.


Foto/källa: Försäkringsbolaget If

– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Över tid har viltlolyckorna ökat kraftigt i Västra Götaland. Under de senaste tre åren anmäldes 10 919 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet (+57 procent).

Flest olyckor på hösten med rådjur

Vi går nu in i den mest olycksdrabbade tiden på året. Oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. Bara i Västra Götalands län kan vi räkna med omkring 2 300 incidenter, motsvarande 30 per dag.

– I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, Var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm.

I Västra Götaland är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Fyra femtedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i länet ökat med 58 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If