ONSDAG 8 SEPTEMBER 2021


Bildav Andrei Prodan från Pixabay

Snart kan det finnas Guldschakal i Sverige

Ett nytt rovdjur kan snart komma till Sverige, Guldschakalen, den har synts till i Finland, Norge och Danmark och det finns farhågor om att den även kan komma att etablera sig Sverige framöver.

Guldschakalen är nära släkt med vargen och ser ut som en blandning mellan räv och varg, storleksmässigt är den som en stor rödräv. Den är väl etablerad i den europeiska faunan under mycket lång tid.

Arten anses inte önskvärd i Sverige då det finns risk för att den kan konkurrera ut andra svenska arter.