ONSDAG 8 SEPTEMBER 2021


Foto: Klas Sjöberg - Källa: Svenskt Ambulansflyg

Visning av det första ambulansflygplanet

Efter två år av intensivt utvecklingsarbete tillsammans med flygplanstillverkaren Pilatus Aircraft Ltd, har ett av de sex ambulansflygplanen landat i Sverige. Det visades upp i hangaren vid Umeå Airport den 2 september för media på plats fann även regionala företrädare och medarbetare från Svenskt Ambulansflyg.

Intresset för flygplanet är stort men det är också ett historiskt ögonblick i uppstarten av ett nationellt ambulansflyg. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Svenskt Ambulansflyg har operativ driftstart i november vid Umeå Airport, vid Arlanda och Landvetter senast februari 2022.

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Den rymliga kabinen är utrustad likt en intensivvårdssal med syrgas, vakuum och luft inbyggt i paneler. En flexibel inredning möjliggör en variation med en eller tre bårar, alternativt enbart sittande passagerare för transport av specialister när patienten inte klarar en förflyttning eller vid transport inför organtransplantation. En innovation är den elektriska bårlyften där patient med medicinteknisk utrustning lyfts ombord i en sammanhållen enhet, vilket bidrar till både säkerhet för patienten och en tryggare arbetsmiljö. En kort landnings- och startsträcka och bra förmåga att landa när sikten är försämrad ger en hög tillgänglighet.

Läs hela pressmeddelandet här!


Detta är en del ur nyhet/pressmeddelande från: Svenskt Ambulansflyg