TISDAG 7 SEPTEMBER 2021


Har du en digital brevlåda skickas ordinarie fordonsskatt numera dit - Foto: Liza Simonsson

Inbetalningskort för fordonsskatten till digitala brevlådan

I september börjar Transportstyrelsen skicka ut inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till de fordonsägare som har en digital brevlåda. Det gör att många som tidigare fått sitt inbetalningskort på papper med posten måste komma ihåg att titta i sin digitala brevlåda för att inte missa att betala i tid.

De privatpersoner och företag som äger ett skattepliktigt fordon och som har en digital brevlåda kommer att få sitt inbetalningskort för ordinarie fordonskatt digitalt. Inbetalningskortet går till de digitala brevlådorna istället för att skickas som papperspost. Fordonsägare måste därför komma ihåg att titta i sin digitala brevlåda för att inte missa att betala i tid. Fordonsägare som inte har digital brevlåda eller som använder e-faktura eller autogiro, får sina inbetalningskort och betalar sin ordinarie fordonsskatt på samma sätt som tidigare.

Om fordonsägaren missar att betala skatten i tid, får fordonet användningsförbud. Det är samma regler som tidigare. Om ett fordon med användningsförbud ändå används, har Polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Det kan också få försäkringsmässiga konsekvenser om ett fordon med användningsförbud används och är involverat i en trafikolycka. Förutom användningsförbud får den som inte betalat fordonsskatt även en påminnelse med tillhörande dröjsmålsavgift på minst 100 kronor utöver själva fordonsskatten. Påminnelsen skickas på papper även i fortsättningen.

Att inbetalningskortet för ordinarie fordonsskatt hamnar i den digitala brevlådan är nästa steg i Transportstyrelsens arbete med att bli en mer digital myndighet. Digital post är snabb och säker. Den kan dessutom läsas var man än befinner sig och en minskad användning av papper är bra för miljön.

– Under förra året skickade vi ut över 5 miljoner avier för ordinarie fordonsskatt. Vi uppskattar att ungefär hälften av fordonsägarna har en digital brevlåda. Övergången kommer att innebära stora vinster för miljön samtidigt som vi minskar våra kostnader för porto, säger Torbjörn Bülow, enhetschef Utveckling och Förvaltning, Transportstyrelsen.

Sista siffran antyder betalningsmånad

Fordonsägare kan själva se när skatten ska vara betald med hjälp av fordonets registreringsnummer. Den sista siffran anger vilken månad skatten ska vara inbetald, se tabell nedan.


Foto/källa: TransportstyrelsenDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Transportstyrelsen