MÅNDAG 6 SEPTEMBER 2021


Bild av Chiemsee2016 från Pixabay

Hundsverige fortsätter att växa!

Intresset för hundar fortsätter bara att öka. Under perioden 1 januari – 31 augusti 2021 registrerade Svenska Kennelklubben 18,5 procent fler rashundar än under samma period 2020. Totalt har det hittills registrerats 47 109 hundar under 2021.

Att fler människor berikar sina liv med en fyrbent familjemedlem är förstås positivt ur många aspekter. Men att köpa en hund innebär också ett stort ansvarstagande för att det ska bli bra för både människor och hund. Att bli med hund är ett långsiktigt åtagande som sträcker sig 10–15 år framåt i tiden. Valet av ras har stor betydelse för att hundköpet ska bli lyckat, då det skiljer sig mycket mellan till exempel en vallhund och en jakthund. Värdefull information om hundrasernas egenskaper och lämpliga uppfödare hittar man enklast på SKKs webbplats Köpahund.se. Här finns mycket kunskap att hämta även efter att du fått hem din nya familjemedlem.

Trots den stora ökningen av antalet nya hundar märker vi i dagsläget inte av någon ökning av omplacerade hundar i vårt hundägarregister. Det beror troligtvis på att våra uppfödare tar ansvar för att hitta rätt köpare från första början och att de kan avråda eller styra om de köpare som inte har rätt förutsättningar. Skulle det mot all förmodan bli aktuellt med en omplacering, av olika anledningar, är vårt råd att alltid först kontakta uppfödaren. Dels för att de gärna vill veta var hunden kommer att hamna samt att de oftast har ett stort kontaktnät som kan underlätta omplaceringen.

Även antalet medlemmar i SKKs länsklubbar ökar. Från januari till sista augusti var det en ökning med 8,1 procent i jämförelse med samma period 2020 och vi har nu 85 587 länsklubbsmedlemmar. Det innebär att fler organiserar sig och vi når ännu fler hundägare med värdefull information – för hunden, hundägaren och hundägandet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Kennelklubben