MÅNDAG 6 SEPTEMBER 2021

Patienter med covid-19 ökar på Skaraborgs Sjukhus

Under juli och augusti har det varit relativt få patienter med covid-19 som vårdats på Skaraborgs Sjukhus men nu syns tyvärr en uppgång igen, även av de som behöver vård på IVA.

Den 6 september kl.10:00 fanns det totalt 61 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 13 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 5 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 38 personer varav 6 på IVA
Sjukhusen i väster: 3 personer varav 1 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 7 personer varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 8 personer varav 2 på IVA