SÖNDAG 5 SEPTEMBER 2021


Bilden är från utgrävningarna i Varnhem sommaren 2019

Arkeologisk utgrävning vid Varnhems klosterruin

Sedan 2019 bedrivs nya arkeologiska utgrävningar i Varnhem, man har nu inriktat sig på ytan söder om klosterruinen. Där undersöker arkeologerna bland annat klosterkvarnen och en verkstadsbyggnad från 1200-talet.

Utgrävningen i höst kommer att påbörjas måndagen den 6 september och pågå i 2 veckor, ett 15-tal studenter från Göteborgs universitet är med och gräver.

Om du nyfiken på vad som har hittats under markytan vid årets utgrävningar i Varnhem så kan du bege dig dit onsdag den 15 september, då berättar Maria Vretemark från Västergötlands museum om de senaste fynden. Samling klockan 17.00 vid utgrävningsområdet.

Renovering av klosterruinen i Varnhem

För ca 100 år sedan grävdes ruinen av klostret i Varnhem fram och iordningställdes som ett besöksmål. Men ruiner behöver omvårdnad så nu har ett flerårigt restaureringsprojekt av klosterruinen påbörjats av Länsstyrelsen Västra Götaland

Etapp 1 är nu klar, vilken till största delen har inriktat sig på att lägga om gångytorna för att öka tillgängligheten.

Etapp 2 kommer att påbörjas i höst eller tidigt nästa vår och då kommer bland annat den viktiga forna vattenkanalen genom klosterruinen att lagas och rensas på vegetation.