LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021


Fotograf: Oscar Lüren

Ytterligare 82,6 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Nästa år inleds det sista året i det historiskt stora renoveringsarbetet av Göta kanal. Regeringen satsar ytterligare 82.6 msek på renoveringar för den kommande vintern. Det betyder att de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes 1832 nu får möjlighet att slutföras.

Nu står det klart att regeringen satsar ytterligare 82.6 mkr på upprustningen av Göta kanal. Det betyder att totalt närmare 1 miljard kronor har investerats i att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket, sedan renoveringarna påbörjades för sex år sedan.

–Investeringarna har stor betydelse för hela besöksnäringen utmed Göta kanal och säkerställer därmed många arbetstillfällen, säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag. Framförallt möjliggör de en trygg och säker vistelse för våra tre miljoner besökare.

–Att vi nu får slutföra det stora renoveringsprogrammet känns viktigt och fantastiskt bra. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen och bevarandet av årtusendets svenska byggnadsverk med 19 mil kanal. Vi har en ägare som både tar ansvar och ser potentialen i svensk besöksnäring säger Magnus Hall, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag