LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021


Foto/källa: Götene kommun

Konstinvigning i Stenbrottet

På lördagskvällen den 11 september invigs Africa Colls land art-konstverk ”Minne av ett hav” i Stenbrottet Kinnekulle. När mörkret lägger sig kommer verket att projiceras med ljuskonst.

Invigningskvällen bjuder på samtal med konstnären Africa Coll. Hon beskriver sina tankar bakom konstverket ”Jag befinner mig framför det som för miljontals år sedan var ett hav. Landskapet ser jag som evigt och tror det kommer att fortsätta för alltid, det är länken som förenar oss med en värld som inte längre existerar. Jag vill samla tid och rum”.

Under kvällen ger Lars Rosengren en geologisk bakgrund till stenbrottet och ursprunget i världshavet. Eva Gustafsson som är forskare vid Göteborgs universitet kommer att berätta om spännande forskningsresultat kring vad våra favoritplatser betyder för oss som bor och verkar i biosfärområdet. Susanne Andersson medverkar för både Götene kommun och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Kvällen inramas av flöjtmusik framfört av Lasse Dahlberg.

Det tillfälliga konstverket kan ses till den 26 september och är en del i kommunikationsprojektet ”Min plats i Biosfären”. Det är även namnet på den vandringsutställning som också finns i Stenbrottet under september. Utställningen sprider forskningsresultat från ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”. Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun