FREDAG 3 SEPTEMBER 2021

Den positiva spiralen fortsätter i Götenes näringsliv när Arla gör rekordstor investering

Det senaste året har flera av Götene kommuns företag offentliggjort att de inom den närmaste tiden kommer att göra stora investeringar i sina respektive verksamheter. Det är viktiga och oerhört glädjande besked för Skaraborg och inte minst för Götene kommun. Nu aviserar Arla en rekordsatsning för att framtidssäkra mejeriet.

Arla fortsätter att framtidssäkra sin närvaro i Götene och investerar ytterligare 300 miljoner kronor i mejeriet, detta utöver de 95 miljoner kronor som redan beslutats under 2021. Investeringarna innebär att mejeriets kapacitet för hantering av ekomjölk fördubblas och bidrar till att Arla kan utöka det ekologiska sortimentet, samtidigt som modernare system säkrar produktionen.

Vi ser hela tiden över hur vi kan framtidssäkra mejeriet. Vi har haft ett oerhört bra samarbete och fått jättebra stöttning från kommunen hela vägen i planeringen och nu är det roligt att detta äntligen blir officiellt" säger Marica Lifbom, Mejerichef på Arla i Götene.

En viktig resursbas för hela Skaraborg

Livsmedel är en viktig resursbas för hela Skaraborg och för Götene kommun i synnerhet. I Götene finns både primärproduktion och förädling och branschen sysselsätter ett ovanligt stort antal människor i förhållande till kommunens invånarantal.

Arlas satsning är givetvis fantastiskt glädjande och betyder mycket för både Götene och hela Skaraborgs tillväxt. Det innebär att många arbeten säkras vilket i förlängningen bidrar till att trygga samhällsservicen och det är både roligt och oerhört viktigt. Vi är också glada för att Arla tog kontakt med oss i god tid, vilket har underlättat i dialogen och planeringen" säger Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun