FREDAG 3 SEPTEMBER 2021


Projektgruppen: Stefan Larsson, Angélique Ohlin, Maria Carlsson, Malin Olsson Lundqvist - Foto/källa: Lidköpings kommun

Fimpa rätt!

En liten cigarettfimp på marken innebär ofta stora problem; de förökar sig i en alarmerande takt, de förfular stadsmiljön, de är svåra att städa upp, de innehåller mikroplaster och gifter och riskerar att hamna i vattnet, där fiskar och fåglar kan missta dem för mat. Fimpar står för övervägande delen av nedskräpning i stadsmiljön i Lidköping.

Visste du att:

Nedskräpning av fimpar är ett stort problem för kommunerna och miljön. Fimparna är inte bara svåra att städa upp, de förfular och innehåller plast och miljögifter.

– Jag tror inte så många är medvetna om att fimpar som slängs i gatubrunnar riskerar att hamna i våra vattendrag och i haven. Fimparna misstas sedan för mat av fåglar och fiskar, en liten fimp kan alltså orsaka stor skada, säger Maria Carlsson, Miljö och hälsoskyddsinspektör, Lidköpings kommun.

För att lyfta medvetandet hos allmänheten kring problemet med de små men många fimparna och hjälpa människor att fimpa rätt kommer Lidköpings kommun genomföra en Fimpa rättvecka med start 6:e september.

– Med hjälp av Nudging (att hjälpsamt puffa på någon att göra rätt) gör vi ett antal insatser runt om i stadskärnan. Vi har inspirerats av Södertälje, Malmö och Göteborg när vi gjort skyltar med budskap, klistermärken på dagvattenbrunnar och stora fimpar som vi kommer göra installationer av berättar Malin Olsson Lundqvist, utvecklingsledare på näringslivsenheten i Lidköpings kommun och projektledare för Fimpa rätt veckan. I några kommuner i Skåne reducerade man nedskräpningen med fimpar med 56 % genom en liknande kampanj.

– Vi ville på ett humoristiskt sätt öka medvetenheten kring ett stort nedskräpningsproblem. En liten fimp kan orsaka stor skada säger Stefan Larsson, driftschef på Service, Lidköpings kommun.

Fakta*:
  • 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg i Sverige varje år.
  • Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier.
  • 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket.
*Källa: Håll Sverige Rent


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun