ONSDAG 1 SEPTEMBER 2021

Vandringsutställningen "Min plats i biosfären" finns nu i Stenbrottet

Under tiden 31 augusti - 1 oktober kan du besöka vandringsutställningen "Min plats i biosfären" som står uppställd vid sidan av vägen upp till sjön i Stenbrottet på Kinnekulle.

De uppställda skärmarna visar forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle.

Kommunikationsprojektet "Min plats i biosfären" bygger på samverkan mellan forskarna, Vänermuseet, Biosfärföreningen samt Lidköping- Götene och Mariestads kommuner.