ONSDAG 1 SEPTEMBER 2021


Foto: Reinhard Kraasch - Creative Commons License - Källa: WIKIMEDIA COMMONS

Tillfälligt stopp för fartygstrafiken till Vänern

Det är tomt på lastfartyg i Vänern för tillfället och anledningen till detta är att Trollhätte kanal är stängd för trafik.

Sjöfartsverket genomför en revision av Trollhätte kanal under tiden 27 augusti – 19 september 2021, slussarna och delar av farleden kommer att tömmas på vatten och på grund av detta blir det stopp för all fartygstrafik till och från Vänern under denna period.