ONSDAG 1 SEPTEMBER 2021


BIld av Steve Buissinne från Pixabay

Kinnemilen i Sparresäter

Augusti månads sista Kinnemil hade Sparresäter som startplats. Totalt var det 177 personer som genomförde vandringen i ett fint vandringsväder.

Naturen längs den markerade banan är mycket mångskiftande. Från ekhagar med vällagda stengärdesgårdar till gamla opåverkade naturskogar. Vandrarna passerade genom fyra olika naturreservat.

Många stannade till och tog en paus vid den natursköna udden i Stora Bjursjön.

Dagens fråga gällde när skogsbruksutbildningen vid Sparresätersskolan startade. Det rätta svaret är 1962. Nästa Kinnemil kommer att genomföras den 5 september med start Järpås.

/Per-Olof Johansson