SÖNDAG 29 AUGUSTI 2021

Bild från Hällekis Kurirens arkiv

För att förse besökare, turister och ortsbor med föda så fanns det ett litet gatukök på Falkängen sommaren 2004.