LÖRDAG 28 AUGUSTI 2021

Vid försäljning av Österplana kyrka kan klockorna flyttas

Vid en eventuell försäljning av Österplana kyrka föreslår Kinnekulle församlingsråd att kyrkklockorna skall flyttas till en ny klockstapel på gamla kyrkplatsen vid Österplana kyrkogård och på så sätt kan de fortsätta att tjäna bygden och återförenas till sin ursprungliga plats.

Den lilla klockan är från 1671 och den stora klockan från 1677, bägge bär Stakes vapen och kommer ursprungligen från Österplana gamla kyrka, den medeltida kyrkan var byggd av kalksten och revs 1877. Den nuvarande kyrkan började uppföras 1874 och invigdes 1877.

Kyrkans övriga inventarier vill man i första hand skall stanna inom Kinnekulle församling, vid en försäljning av Österplana kyrka kommer Hönsäters kapell att vara den enda kvarvarande kyrkobyggnaden i gamla Österplana socken, kyrkan i Kestad har historiskt varit nära knuten till Österplana och dessa båda kommer i så fall att prioriteras vad gäller inventarierna.

För att kunna sälja Österplana kyrka måste den tas ur bruk, detta kallas avsakralisering och finns reglerat i Kyrkoordningen, detta innebär att kyrkan upphör att kunna användas som kyrka.

Källa: Kinnekulle församlingsråd