FREDAG 27 AUGUSTI 2021

Medborgardialog gav svar - husbilar inte bostäder

Tidigare i år genomfördes en medborgardialog i Götene kommun för att få in synpunkter från invånarna i Hällekis om man ansåg att bostäder eller ställplatser är bästa sättet att använda markområdet söder om småbåtshamnen där det nu finns en grusparkering och Ställplats Kinnekulle.

Majoriteten av de inkomna synpunkterna ställer sig positiva till att platsen även i fortsättningen skall används som ställplats för husbilar. Det ser inte ut som om det varit något stort intresset för husbyggnation i Hällekis och det finns i så fall annan tillgänglig mark för det ändamålet.

Andra förslag till utnyttjande av området var bland annat, naturrum med fokus på Kinnekulles geologi, aktivitetsområde för barn och vuxna, gruspumptrack och teknikbana för mtb.

Sektor samhällsbyggnads bedömning är att området även i fortsättningen bör användas som ställplats för husbilar, detta med medborgardialogen som underlag.