FREDAG 27 AUGUSTI 2021

Götene Seniordag 2021 ställs in

Arbetsgruppen Götene Seniordag har beslutat att ställa in eventet, Seniordag 2021. Gruppen bedömer att eventet inte går att genomföra på ett säkert sätt i och med den rådande Covid-19 pandemin. Arbetsgruppen blickar framåt och hoppas kunna genomföra Götene Seniordag under hösten år 2022.

Götene Seniordag har sedan många år genomförts under hösten i Götene Parken. Arbetsgruppen hade hoppas på att genomföra den i år, om Covid-19 pandemin och rådande restriktioner gav tillåtelse till att genomföra eventet. Nu bedömer arbetsgruppen att eventet inte går att genomföra på ett säkert sätt under rådande situation. Därför ställs planerna för Götene Seniordag 2021 in.

Blickar framåt mot Götene Seniordag år 2022

Arbetsgruppen blickar istället framåt mot planering av nästa Seniordag, år 2022. Förhoppningen är att vi då har gått mot ljusare tider gällande Covid-19 pandemin och att det då bedöms säkrare att utföra eventet.

Seniordag i samverkan

Arbetsgruppen består av representanter från samtliga föreningar i PRO och SPF Seniorerna verkande i Götene kommun, Folkhälsorådet, Studieförbunden ABF och Vuxenskolan samt äldreomsorgen i Götene kommun.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun