TORSDAG 26 AUGUSTI 2021


Foto/källa: SAAB

Saabs brandbekämpningsplan blir frimärke

Sedan ifjol har Sverige stärkt sin förmåga inom samhällsskydd och kan numera bekämpa skogsbränder i besvärlig terräng från luften med hjälp av Saabs brandbekämpningsplan. Den 26 augusti lanserar Postnord en serie frimärken på temat brandbekämpning från luften där Saabs flygplan finns med som motiv.

Brandbekämpningsflyg är en relativt ny förmåga som tidigare inte har funnits i Sverige förrän förra året. Idag har Saab fyra brandbekämpningsplan som används av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vid skogsbränder både i Sverige och internationellt. Flygplanstypen heter AT-802F Fire Boss och det är det planet som nu har blivit frimärke.

Motivet till ett av frimärkena kom till under förra våren då Jörgen Ericsson, som till vardags är fotograf på Saab, skulle fotografera och dokumentera när piloterna övade att skopa upp och släppa vatten i en vik utanför Nyköping. Totalt tog Jörgen ca 1 300 bilder och en av dem valdes ut som motiv till frimärke.

“Det känns väldigt hedrande att Postnord kontaktade oss för att uppmärksamma de insatser som görs för att bekämpa skogsbränder från luften. De hade själva sökt ut min bild i Saabs bildbank på nätet”, säger Jörgen Ericsson.

Saab förser MSB med fyra flygplan inklusive piloter och tekniker som snabbt kan sättas in för att stärka Sveriges förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Ofta handlar det om att täcka avlägsna platser och svår terräng. I år har Saabs brandbekämpningsflyg hittills skickats ut på elva uppdrag. Under förra året hjälpte flygplanen till vid fem bränder. Planen är baserade vid Skavsta flygplats, utanför Nyköping.

Eftersom Sverige även ingår i EU:s samhällsskydd kan planen sättas in i hela Europa, vilket skedde nyligen vid bränderna i Grekland.

Saabs brandbekämpningsplan har en kapacitet att släppa upp till 50 000 liter vatten i timmen. När flygplanen ska fyllas går de oftast ned på en sjö så nära branden som möjligt. Piloten sänker farten till runt 115 kilometer i timmen, landar på sjön och skopar på femton sekunder upp de 3 000 liter som flygplanets tankar rymmer.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SAAB