TORSDAG 19 AUGUSTI 2021

141 fler invånare i Lidköping – glädjande fortsatt stabil ökning

SCB, Statistiska Centralbyrån har i dagarna publicerat befolkningsstatistik för Lidköpings kommun, som redovisas varje kvartal. Även för andra kvartalet 2021 ökar antalet invånare i Lidköping. Det bor nu 40 464 personer i Lidköping, vilket är en ökning med 141 personer jämfört med det föregående kvartalet då det bodde 40 323 personer i kommunen.

- Lidköping ligger i framkant inom flera olika områden och det känns naturligtvis mycket glädjande att vi fortsätter växa och att allt fler upptäcker Lidköping och söker sig hit, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör för Lidköpings Kommun. Att stadigt öka befolkningsmässigt är inte minst viktigt ur ekonomisk synvinkel då det påverkar vår långsiktiga planering och stabilitet för en gynnsam ekonomisk stabilitet och utveckling.

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram av SCB beräknas kommunen nå 40 571 invånare under 2021.

Historiskt har det funnits en stor variation mellan hur stora ökningarna varit mellan kvartal två och helår, men fortsätter ökningen i samma takt under resten av året så kommer prognosen för 2021 att överträffas.

Målet för Lidköpings kommun är satt till att vi ska vara 45 000 invånare år 2030.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun