ONSDAG 18 AUGUSTI 2021


Bild av Catkin från Pixabay

Fästingsäsongen långt ifrån över - antal rapporterade fall har mer än fördubblats

Även om sommaren lider mot sitt slut är fästingsäsongen i full blom och fortsätter långt in på hösten. Den allt längre fästingsäsongen är dessvärre en följd av pågående klimatförändringar och antalet rapporterade TBE-fall har mer än fördubblats jämfört med förra året. Nu är svamp-, bär- och jaktsäsongen i full gång, och just augusti och september är de månader då flest personer brukar drabbas av TBE.

Klimatförändringar en bidragande orsak till förlängd fästingsäsong

- Vi har sett det länge och den senaste IPCC-rapporten är ytterligare ett bevis för hur klimatförändringar sätter naturen i förändring – i detta fall förlänger det den svenska fästingsäsongen och utökar områdena för där fästingarna håller hus. Milda vintrar gör även att smågnagare blir fler liksom rådjurskid vilket ökar antal fästingar i naturen, säger Rolf Gustafson, specialist i infektionssjukdomar och klinisk immunolog på Doktor24.

Fästingar är aktiva så länge temperaturen är +5 grader eller högre. År med mild höst-vinter-vår kan man hitta fästingar till och med i december och januari i södra och mellersta Sverige.

Fästingarna väntas bli fler i Götaland och Svealand. I Norrland sker en spridning utefter älvarnas dalgångar i Norrlands inland.

- Det brukar vara flest sjukdomsfall i augusti och september då många plockar bär och svamp och är ute i skog och mark. TBE har hamnat lite i skuggan av coronapandemin men det är en allvarlig sjukdom som det är lätt att skydda sig emot med vaccin. Det är mycket viktigt att man har koll på sitt skydd och att man inte skjuter upp att skydda sig mot TBE, fortsätter Rolf.

Infektionsläkarens fyra tips inför TBE-vaccinationen:
  • Det är aldrig försent! Även om du inte är fullt skyddad efter första sprutan så har du ändå ett visst skydd.
  • Den som missat en spruta efter att ha fått grundskyddet behöver oftast inte börja om från början utan kan bara fortsätta med nästa spruta.
  • Glöm inte att även om du inte bor i ett riskområde för TBE så kanske du tillfälligt kommer att vistas i ett för semester eller liknande - då är det också viktigt att vara skyddad.
  • När du kommer hem – leta efter fästingar på kroppen. Detta är viktigt för att minska risken för att bli smittad av borrelia men det tar i regel bara några minuter efter att en fästing bitit sig fast och TBE-smittan överförs.
Se över TBE-skyddet, men du behöver inte börja om! Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer bör tas minst en vecka före eller efter covid-vaccinen.

Kort info om TBE (Folkhälsomyndigheten och 1177):

TBE, Tick Borne Encephalitis, är en virussjukdom som sprids genom bett från infekterade fästingar. Inkubationstiden är vanligen 1-2 veckor. De tidigare symtomen för TBE kan vara huvudvärk, muskelvärk, trötthet eller feber. Dessa symtom kan vara i upp till en vecka. Därefter får upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Har personen blivit drabbad av en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna uppträder dessa vanligtvis en vecka efter att de första symtomen avtagit. Symtomen för hjärn- eller hjärnhinneinflammation innefattar bland annat hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet samt koncentrationssvårigheter. Cirka 10 procent av de som drabbas av hjärn- eller hjärnhinneinflammation kan få olika symtom på förlamning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Doktor24.se