TORSDAG 12 AUGUSTI 2021


Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Nytt hemtest för covid-19 delas ut i skolorna

Från och med höstterminen erbjuder VGR en ny provtagning för skolungdomar. Alla skolor i länet, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut hemtest till elever som behöver provtas för covid-19. Syftet med testet är att förenkla och förbättra smittspårningen vid konstaterad covid-smitta på skolan.

Provtagningen görs med ett så kallat gurgeltest som eleven får med sig hem. Provet lämnas sedan in på den vårdcentral som är utsedd att ta emot prover från den aktuella skolan. Hemtesterna kommer att distribueras ut till skolorna successivt i samband med terminsstarten.

– Om eleven får symtom på sjukdom hemma gäller som tidigare att stanna hemma från skolan och gå och provta sig på vanligt sätt på vårdcentralen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen